Αρχική

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Computer & Telecommunication Systems Laboratory − CTSL) καλύπτει τα επιστημονικά πεδία των Υπολογιστικών και των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων καθώς και των Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Οι τρέχουσες βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό Μικρο-Νάνο- ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, στο Σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Διατάξεων και Συστημάτων, στα Συνεργατικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, στη Σχεδίαση και χαρακτηρισμό στοιχειοκεραιών & κεραιών ΜΙΜΟ, στις Μετρήσεις Ραδιοκάλυψης, στις Μετρήσεις Πεδίου και στα Συστήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.